Faaliyet Raporları

Her öğrenim yılı sonunda İşletme ve Ekonomi Topluluğu’nun yapılan çalışmalarının özetini göstermek amacıyla hazırlanmakla olan yıllık bir rapordur.

Raporlama İlkelerimiz

  • Sorumluluk İlkesi
  • Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
  • Açıklık ilkesi
  • Tutarlılık ilkesi
  • Yıllık olma ilkesi

2019 Yılı Faaliyet Raporu

İndir