2019-2020 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Eda Çağlıyan


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf

Organizasyon Alt Kurulu Direktörü

Seçil Erboğa


Ekonometri 4. Sınıf

Sponsorluk Alt Kurulu Direktörü

Ferhat Güzeltaş


İşletme 4. Sınıf

Bilişim ve Medya Direktörü

Mehmet Fatih Yılmaz,


Uluslararası Ticaret ve Lojistik 3.sınıf

İnsan Kaynakları Alt Kurulu Direktörü

Eda Nur Demir


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1.sınıf