ORGANİZASYONEL YAPI

Yönetim Kurulu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu yönetimi 1 başkan,  1 denetim kurulu üyesi ve 5 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda birim direktörlükleri  görevlerini yürütürler.

Denetim Kurulu

Ayrıca 1 adet denetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Her ay sonunda denetim kurulu tarafından denetleme raporu oluşturularak, her ayın son yönetim kurulu toplantısında değerlendirme yapılır.

Birim Görev Tanımı

 1. Topluluk içinde ve topluluk dışında bilgi akışının verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
 2. Üye kayıtlarının gerçekleştirilmesi kontrol edilmesi, raporlanması ve arşivlenmesi işlemlerini gerçekleştirme.
 3. Topluluğun etkinlikleri sırasında ortaya çıkan iş gücünü (ihtiyacını) koordine etmek.
 4. Topluluğun reklam süreçlerini yürütmek.
 5. Topluluğun işleyiş süreci ile ilgili duyuruları sosyal medyada ve diğer platformlarda paylaşmak (M.İ.B.).
 6. Üye veya ilgili kişilere iletişim sürecini sağlamak(Mesaj,e-mail).
 7. Toplulukla ilgili içseli çalışmalar yaparak memnuniyet, şikayet ve önerileri ile ilgili anket, proje vs. gibi çalışmalar yürütmesi.
 8. Katılım,teşekkür belgesi,plaket ve diğer etkinlik sonrası ve öncesi teşekkür materyalleri ile ilgili çalışmaları koordine etmek.
 9. Proje takımlarının kurulması ve bu doğrultudan iletişimin sağlaması için (Facebook,Whatsapp vb.) gurpları çalışmaları yürütmek.
 10. Ayın son yönetim kurulu toplantısını aylık faaliyet raporunu hazırlayarak toplantıda sunar.
 11. Yaptığı çalışmalarını düzenli şekilde belgeleyerek arşivlemek.

Alt Kurul Direktörü:

Merve İleri

merve.ileri@banmec.com

Alt Kurul Koordinatörleri:

Müge Öner

muge.oner@banmec.com

Yusuf Apaydın

yusuf.apaydin@banmec.com

Eda Nur Demir

eda.demir@banmec.com

Nigar Museyava

nigar.museyava@banmec.com

 

Birim Görev Tanımı

 1. Yapılacak her bir etkinlik için belirlenen fiziksel alanların rezerve edilmesi, etkinlik sırasında kullanılacak materyallerin temin edilmesi ve bu doğrultuda kullanılacak olan bütün dokümantasyonların düzenlenerek hazır hale getirilmesi.
 2. Etkinlikle ilgili oluşabilecek eksiklerin tespitinin yapılması ve ilgili birime iletilmesi.
 3. Topluluk bünyelinde yürütülen projelerin koordinasyonunun sağlanması.
 4. Topluluğun ve faaliyetlerinin tanıtımının yapılabilmesi için stant vb. tanıtım faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması.
 5. Topluluğa ait olan reklam materyallerinin (branda, roolbaner, afiş, vb.) teminini sağlayarak düzenli şekilde muhafaza etmek.
 6. Etkinlikleri yaratıcı ve ilgi çekici kılmak için ar-ge çalışmasını diğer alt kurullar ile yürüterek ortaya yeni şeyler çıkarmak.
 7. Topluluk üyelerinin birbiriyle kaynaşması için topluluk organizasyonlarını düzenler.
 8. Ayın son yönetim kurulu toplantısını aylık faaliyet raporunu hazırlayarak toplantıda sunar.
 9. Yaptığı çalışmalarını düzenli şekilde belgeleyerek arşivlemek.

Alt Kurul Direktörü:

Seçil Erboğa

secil.erboga@banmec.com

Alt Kurul Koordinatörleri:

Lizge Kulaç

lizge.kulac@banmec.com

 

Birim Görev Tanımı

 1. Topluluğun ihtiyacı olan teknik ihtiyaçların hepsine yanıt vermek ve teminini sağlamak.
 2. Yapılan tüm etkinliklerde ortaya çıkacak teknik konuların kontrolünü sağlamak.
 3. Topluluğun sahip olduğu web sitesi, veri tabanları, mail ile ftp servisleri, sosyal medya hesapları vb. hesapların ve servislerin güvenliği ile sürekli erişilebilir olmasını sağlayarak bunların düzenli olarak yedeklenmesini sağlamak.
 4. Topluluk ve etkinlik tanıtımları için belirli periyotlarda görseller ve tanırım videoları hazırlamak.
 5. Belirli arkalıklarla topluluk içinde ve herkese açık şekilde anketler düzenleyerek (memnuniyet vb.) geri dönüşleri almak ve bunları rapor haline getirerek yönetim kurulu toplantısında açıklamak. (En az ayda 1 kere )
 6. Toplantı ve etkinlik duyuruları hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmak. ( Mail, sms vb.)
 7. Topluluğun etkinlikleri sırasında video kayıtları ve fotoğraf çekim işlerini yürütmek.
 8. Üye kayıtlarını düzenli aralıklarla veri tabanlarına aktararak bilgi akışının güncel olmasını sağlamak.
 9. Ayın son yönetim kurulu toplantısını aylık faaliyet raporunu hazırlayarak toplantıda sunar.
 10. Yaptığı çalışmalarını düzenli şekilde belgeleyerek arşivlemek.

Alt Kurul Direktörü:

Mehmet Fatih Yılmaz

fatih.yilmaz@banmec.com

Alt Kurul Koordinatörleri:

 

 

Birim Görev Tanımı

 1. Topluluğun ihtiyaçları doğrultusunda sponsorluk çalışmalarını yürütmek.
 2. Etkinlikler sırasında ihtiyaç duyulan (ikram, yemek vb.) gereksinimleri tespit ederek temin edilmesini ve kontrol edilmesini sağlamak.
 3. İşbirliği içerisinde olduğumuz sponsorlarımızın takibini yaparak karşılıklı iletişimi sürekli canlı tutmak ve sponsorluk sözleşmesi gereği taahhüt edilen faaliyetlerin yerine getirilmesi süreçlerini koordine etmek.
 4. Ayın son yönetim kurulu toplantısını aylık faaliyet raporunu hazırlayarak toplantıda sunar.
 5. Ayın son yönetim kurulu toplantısını aylık faaliyet raporunu hazırlayarak toplantıda sunar.
 6. Yaptığı çalışmalarını düzenli şekilde belgeleyerek arşivlemek.

Alt Kurul Direktörleri:

Ferhat Güzeltaş

ferhat.guzeltas@banmec.com

Alt Kurul Koordinatörleri:

Döne Çömlek

done.comlek@banmec.com

Fatih Bağıt

fatih.bagit@banmec.com

Alim Hamza Kaymaz

hamza.kaymaz@banmec.com

Birim Görev Tanımı

 1. Topluluğun gelir gider tablosunu oluşturmak.
 2. Topluluğun gelir gide takibini yaparak bu doğrultuda ilgili kişileri bilgilendirmek.
 3. Topluluk tarafından yapılan harcamalar veya elde edilen gelirlerin makbuz veya fişlerini düzenli şekilde arşivleyerek hesap verilebilir olmasını sağlamak.
 4. Ayın son yönetim kurulu toplantısını aylık faaliyet raporunu hazırlayarak toplantıda sunar.
 5. Yaptığı çalışmalarını düzenli şekilde belgeleyerek arşivlemek.

Alt Kurul Direktörü:

Dilara Kaplan

dilara.kaplan@banmec.com

Birim Görev Tanımı

 1. Topluluğun çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ve tutulması zorunlu olan kayıtları (raporlar, finans evrakları, arşivin yapılandırılması vb.) topluluk tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol eder.
 2. Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yönetim kurulu toplantısına katılır.
 3. Görev ve yetki alanında giren önemli gördüğü bir konu hakkında genel kurulun toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan istemek.
 4. Her ayın sonunda yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında ve genel kurul toplantısında aylık faaliyet raporunu, her dönemin sonunda ise dönemsel faaliyet raporunu hazırlayarak genel kurula sunar.
 5. Bağımsız şekilde sürekli olarak topluluğu gözlemleyerek hazırlamış olduğu aylık raporları mezun olmuş ve mentorluk yapan topluluk üyeleri
 6. Ayın son yönetim kurulu toplantısını aylık faaliyet raporunu hazırlayarak toplantıda sunar.
 7. Yaptığı çalışmalarını düzenli şekilde belgeleyerek arşivlemek.

Denetim Kurulu Üyeleri 

Dilara Kaplan

dilara.kaplan@banmec.com

Birim Görev Tanımı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu’nun aktif mezunlarından oluşan Yetki Meclisi; topluluğun misyon, vizyon, operasyonları, sürdürülebilirliği ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak, yapının üretken ve verimli kalması için çalışmalar yürütür.

Yetki Meclisi yapısının daha detaylı olarak anlatıldığı dokümana aşağıda bulunan ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yetki Meclisi Üyeleri

Elif Yücel (YM Sözcüsü)

elif.yucel@banmec.com

Emre Tümer

emre.tumer@banmec.com

İhsan Gömleksiz

ihsan.gomleksiz@banmec.com

Merve Ekinci

merve.ekinci@banmec.com

Not: Aktif yetki meclisi üyelerinin hepsi mezundur.