Girişimcilik Nedir ? İş dünyasındaki girişimler ?

Çalışma hayatınızda başarıya ulaştıracak 40 ipucu
27 Mayıs 2015
Bilişim Teknolojilerinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri
31 Mayıs 2015

Girişimcilik Nedir ?

 

İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin ‘entreprendere’ kökünden geldiği yani ‘iş yapan’ anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak anlamlandırılmaya başladı. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi girişimcilik sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması olabilir. Örneğin,yıllardır

sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat sektördeki diğer malı farklılaştırarak sunmak bir girişimcilik.

 

Girişimci Kimdir?

En genel ifade ile girişimci;

kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir.

Girişimci, mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesi için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Girişimci, riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkanını sağlar. Girişimci kâr amacı güder ancak tek amaç para kazanmak değildir. Ekonomik bir değer ortaya koymaksızın, çeşitli yollardan, başkaları tarafından ortaya konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adı girişimcilik değildir. Ayrıca girişimci, yönetici demek değildir.

Girişimcilik için en temel üç faktör;

 • yetenek,
 • cesaret
 • bilgi

Daha geniş kapsamda girişimcide olması gereken özelliklere bakacak olursak;

 • Kendine güven duymalıdır ve kendisine güvenilen biri olmalı,
 • Geri adım atabilen ve yeniden başlayabilen birisi olmalı,
 • Sonuçları değerlendirebilmelidir. Mesleki riskleri üstlenebilmeli,
 • Yaratıcı olmalı,
 • Cesaretli olmalı,
 • Bireysel ve aynı zamanda da toplumsal olmalı,
 • İyimser ve fikir sahibi olmalı,
 • Başarı için yönlenmiş olmalı,
 • Fırsatlardan yararlanabilmeli,
 • Yeniliklere açık olmalı,
 • Kuvvetli bir girişim hissine sahiptirler
 • Bağımsız çalışmayı arzu ederler,
 • Mali fırsatlardan yararlanmak isterler,Toplumsal amaçlar doğrultusunda yatırım

yaparlar,

 • Aile fertlerine istihdam sağlama amacı güderler,
 • Kendi yetenekleri doğrultusunda mücadele vermek isterler
 • Çabuk ve somut sonuçlar beklemektedirler.

Girişimciliğin Temel Özellikleri

Girişimcinin asıl amacı kârdır ne var ki zarar etme riskinin de sahibidir. Türkiye gibi inişli çıkışlı ekonomik ortamlarda ve her zaman kriz faktörünü de göz önüne alırsak işlerin zarar etme riski de olur. İşlerin kötü gittiği anlarda bile yılmadan kriz yönetimi yaparak ayakta kalmayı başarabilmelidir girişimci. Kendi işinin patronu olmakla beraber işini gerçekleştirirken hem çalışan hem iş veren olmak zorundadır. Hem iyi bir çalışan hem iyi bir yönetici, hem iyi bir patron olmalıdır.

Gerektiğinde operasyonu da yüklenmeli, sorunlar karşısında çözümcü olabilmelidir.

Girişimcinin hedefleyeceği gelir oranı, kurduğu işin sermaye yapısına bağlıdır. Girişimci işine başlamadan önce daha belki fikir aşamasındayken iyi bir fizibilite ve iş planı yapmalı, sermayesini doğru belirlemeli, öngörüsünü doğru planlamalıdır.

Özellikle finans durumu akışı, geliri giderini iyi hesaplamalıdır ya da tahmin etmelidir.

Girişimci önce işini devam ettirmek zorundadır. Kendi kazancı sonra gelir.

Girişimci öncelikle işin gerekliliklerini yapmak personeline, hizmet aldığı kuruluşlara, devlete olan ödemelerine önem vermek durumundadır.

Kazancı daha geri planda olmalıdır. Önce işin varlığının korunması kazanç temel kuraldır.

 

İmaj, itibar, güven duygularının inşası çok zordur ama bir anda kaybetmek çok kolaydır. İlişkilerin boyutu, yaklaşımlar, etik değerler, ahlaki değerler girişimcinin hayatında önemli unsurlardır. Hem yakınındaki şahıslara hem de iş ilişkisinde bulunduğu kuruluşlara karşı bu değerler mutlak surette korunmalıdır. Girişimci kendi işini kurarken belirli düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır. Sahip olunan bilgi ve deneyimler kendi işini yürütürken hızla artar. Bilgi ve deneyim işte mutlaka gerekli. Zamanla iş yürürken bu tecrübeler ve öğrenimler hızlı bir şekilde artar, hata yaptıkça ve de başarıya ulaştıkça tecrübelerin değeri çok güçlenir.

Girişimci için“kendine güven” büyük bir silahtır. İş hayatının içinde bu güven giderek artar. Kendine güven her birey için şart. Başarıya ulaştıkça insanları sürükledikçe ortaya bir şeyler çıkardıkça bu güven giderek artacaktır.

Girişimci kendi işini kurarken tüm ön hazırlık ve programlardan öncelikle kendini sorumlu hissetmelidir. İşe başlamadan önce yapılan tüm çalışmalarda kendisini sorumlu hissetmeli ve sonrasında da bu sorumluluk bilinci devam etmelidir. Kimlerden hangi alanlarda yararlanacağını planlamasını yapmalıdır. İş için ve karşılıklı sağlanacak faydalar nedeniyle iş ilişkisinde olduğu kurum ve kuruluşlar, personel dikkatli seçilmeli ve doğru planlanmalıdır. Girişimci belirlediği iş

fikrinin uygulanabilirliğine önce kendisi inanmalı, gerektiğinde diğer kişileri (aile, ortak, finansör vb.) ikna edebilmelidir. İnanç ve azim olmalıdır. Çevresinde yakınında olan kişileri de bu konuda inandırmalıdır. İş fikrine inanmalı, bu işi kurmak için yoğun bir zaman ve para harcamaya yetecek motivasyona sahip olmalıdır. Emek, sabır, motivasyon, azim, inanç, güven, zaman ve en azından kendini yaşatacak ve işle ilgili min. harcamaları da yapacak parası olmalıdır. Ya da yatırım yapacak parası olmalı ama bunu doğru zamanda doğru yerde kullanmalıdır. Girişimci kendi işini kurmanın getireceği avantajları isterken, zorluklarını değerlendirmeli ve hazırlıklı olmalıdır. Girişimci her türlü iyi ya da zor durumla karşı karşıya kalmaya hazırlıklı olmalıdır. Önemli olan soğukkanlılığını koruyarak, doğru kararları verebilmeli alternatifler üretebilmeli ve çözümcü olmalıdır.

İş kurma süreci başlarken girişimcinin ortaya koyması gerekenler:

 • Maddi varlıklar,
 • Cesaret,
 • Yetenek,
 • Bilgi-beceri
 • Yöneticilik
 • Zaman
 • Liderlik
 • Çevre – ilişkiler,
 • Hayata dair beklentiler
 • Hedefler

Girişimcinin ihtiyaç duyduğu temel unsurlar:

 • İş fikri
 • Girişimcilikle ilgili nitelikler
 • Yönetsel bilgi ve beceriler
 • Kaynaklar- Özel Sektör

Büyük şirketler kendi içlerinde innovasyonu ve yenilikçiliği (Ar-Ge’nin yeni ürünler haline dönüşmesini) desteklemelidir. Hiyerarşik ve hantal kurum yapıları çoğu zaman yaratıcılığın ve girişimciliğin önündeki engeller olarak ortaya çıkmaktadır. Büyük kurumlar, spinn-off’ları desteklemeli, ortak olacakları bu küçük ve yeni şirketlerin ana yapının kurumsallığını dinamizmlerini ile canlandırmalarını sağlamalıdırlar. Bunu gerçekleştirirken yeni kurulacak şirketlere sadece finansal değil aynı zamanda piyasa tanınırlıkları, müşteri portföyleri ve network (ağyapı-ilişkiler ağları) ile destek olabilirler.

Bu yöntem, piyasa kartelleşmesini engelleyecek ve ekonominin motoru olan KOBİ’lerin pazara sağlıklı adım atmalarını sağlayacaktır. Daha da ötesinde, işini kuran kişi, seçilmiş girişimci olacaktır.

Zira, ilk adımda, söz konusu yeni girişimci, kurumsal şirket kültürünü de almıştır ve tecrübeli bir yönetimin süzgecinden geçmiştir.

Girişimcilerin Bazı Özellikleri:

 • Hızlı düşünme,
 • Belirsizlik altında hızlı karar alma,
 • Kararlı ve azimli olma, güçlü sezgi sahibi,
 • İyi gözlemci, Hayal gücü yüksek,
 • Kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip,
 • Kaynaklar arasında özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilen,
 • Düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü, Çok yönlü düşünebilen,
 • Yeninin kabul edilmesini sağlayacak ikna gücüne sahip olan,
 • İyi iletişim kuran, bağımsız düşünebilen,
 • Esnek, yaratıcı, kendine güvenen, dayanıklı ve ısrarcı.

Bir girişimcide bu özelliklerin büyük kısmı rahatlıkla gözlemlenebilir. Ama girişimcilik için sadece fikir üretebilmek yeterli değildir. Örnek olarak Zeka-Akıl ve Zeki-Akıllı arasındaki ilişki gösterilebilir.

Ezgi ile beraber 2015 yılında ki girişimlerede şöyle bir bakalım sizleri bilgilendirelim istedik.

Ülkemizde de güzel ve değerli girişimler yok değil.

Liste yapacak olursak;

1-) Yemek Sepeti

Yemeksepeti, paket servis hizmeti bulunan restoranlar ile yemek siparişi vermek isteyen internet kullanıcılarını aynı ortamda buluşturmak amacı ile kurulmuş bir sitedir.

Yemek Sepeti bu linkide incelemenizi öneririm > Yemek Sepeti Satıldı

2-)  Sadece Hosting

Türkiye’nin önde gelen hosting çözümleri sunan şirketi SadeceHosting, İngiltere merkezli TelecityGroup tarafından 25 milyon pound karşılığında satın alındı.

Sadece Hosting

3-) Lidyana

Ünlülerin tercih ettiği ürünleriyle Lidyana.com, dünyaca ünlü moda markalarını Türkiye’nin en yetenekli tasarımcıları ile aynı çatı altında topluyor. İster günlük tarzınızı yansıtmak, ister en şık gece kıyafetinizi tamamlamak için her anınıza eşlik edecek ürünleri Lidyana.com’da bulabilirsiniz.

Lidyana

4-) Markafoni

Online moda ve lifestyle’ın ikon markası haline gelen, Türkiye’nin ilk ve lider özel alışveriş kulübü 2008 Mart ayında kuruldu. Giyim, aksesuar, kozmetik ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok kategorideki seçkin markaları üyelerine özel avantajlı fiyatlarla sunmak üzere yola çıkan Markafoni, tüketiciler tarafından kısa zamanda çok sevildi ve hızla büyüdü.

Markafoni

5-) Trendyol

En çok aranan marka ve tasarımcıları herkes için ulaşılabilir yapma hedefiyle Mart 2010’da yola çıktı. Kurulduğu günden itibaren modaya öncülük ederek, bu doğrultuda Türk Tasarımcılara destek olma misyonu ile bir çok Türk Tasarımcının ürünlerini internette satışa sunan ilk site oldu. 2011 yılsonu itibarı ile 6,5 milyondan fazla üyesine 900 kişilik genç bir ekip ve 1000’den fazla marka seçeneği ile hizmet veren trendyol.com, kurduğu dev operasyon merkezinden her gün onbinlerce paketin sevkiyatını gerçekleştirmektedir.

Trendyol

6-) Peak Games

Ekim 2010 yılında kurulan Peak Games dünyada 30 milyondan fazla aylık aktif kullanıcı ile en büyük online ve mobil oyun şirketlerinden biri olarak yer alıyor.

Peak Games

7-) Enmoda

Enmoda

8 -)Evmanya

Ev tutkunlarının ilk adresi Evmanya, mutfak gereçlerinden dekoratif aksesuara, mobilyadan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden tabloya kadar 100.000’in üzerinde ev eşyasını sizlerle buluşturuyor.

Evmanya

9-) Zizigo

Zizigo

10-) Tasit.com

Taşıt Com Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Tic. A.Ş., “hayalin bir tık önünde” sloganıyla Türkiye’nin en büyük, sadece taşıt odaklı 2. El online otomobil pazarını oluşturmak amacıyla 2009 yılında kuruldu. İster sahibinden, ister galeriden, ikinci el veya sıfır km araba bulmak isteyenlerin buluştuğu Tasit.com, yüzbinlerce ilanı, 1,5 milyona yakın bireysel üyesi ve Türkiye’nin tüm illerinden 5000’in üzerinde otomobil galerisi ve yetkili bayisi ile, kullanıcılarına kolay, kullanışlı ve şık bir online otomobil ilan platformu sunuyor.

Tasit.com

11-) MARKmost

MARKmost temel olarak işletmelerin kendi fırsatlarını kendilerinin girip yönettikleri, kullanıcıların bu fırsatların ödemelerini doğrudan işletmeye yaptıkları, işletmelerin yapacakları satışlardan dolayı herhangi bir komisyon ödemedikleri bir fırsat duyurma platformudur. İşletmeler isterlerse MARKmost’tan satın alacakları MARKpara’ları fırsatlarını kullanan müşterilerine hediye edebilirler. MARKpara’ları biriktiren kullanıcılar, hediye kataloğundan ücretsiz olarak sunulan fırsatlardan yararlanabilirler.

MARKmost

12-) İnploid

Tüm içeriğin konusunda tecrübeli kullanıcılar tarafından oluşturulduğu kaliteli bilgi paylaşım platformudur!

Açıkcası BİEK ailesi olarak üye olmanızı tavsite edebileceğim bir platform. Be üye oldum. Bilginin süzekten geçirirlerek sunulduğu bir ortam.

İnploid

Artı bakmak isterseni sizler için Avrupa’nın en dikkat çeken 100 girişimi

*Yazılarımızda kendi yorumlarımızın yanında internet ortamından da fazlasıyla yararlanılmıştır.

Hazırlayan ve Düzenleyenler
İhsan GÖMLEKSİZ & Ezgi GENÇ

business

2 Comments

 1. ilan ver dedi ki:

  Tebrikler, çok iyi inceleme olmuş.

 2. 12 madde ile harika bir anlatım olmuş sonuna kadar okudum emeğinize elinize sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir